Sim trả trước 09.6666.9879 giá ra đi nhanh 1 triệu 200.
Anh em nào kết thì gọi ( ko nhận SMS ) 0919.00.99.66. Có gọi là có Fix.