cần nhập ít vina 091...đuôi 000....444...111.....222....668.......866.....868.
a e cho minh gia va so vao chu ký nhé