Lắt đặt và sử dụng bình phòng cháy chữa cháy giá rẻ
>> Mua bình cứu hỏa


1. Bình chữa cháy cần phải được trang bị và lắp đặt ở những nơi dễ thấy và dễ dàng có thể sử dụng khi cần thiết.

2. Việc bố trí rõ ràng kèm theo các bảng ghi chú và điều lệnh ở các khu vực khuất, và các biểu tượng lửa đặc biệt để đánh dấu vị trí của bình cứu hỏa được sử dụng được đặt ở một nơi dễ thấy.
>> bình chữa cháy

3. Bình chữa cháy nên được đặt trong các khu vực xảy ra xác suất cao của đám cháy.


4. Các loại bình chữa xách tay được đặt trên các bức tường, tay cầm của bình chữa cháy nên cách mặt đất khoảng 1,5 mét.

5. Bình chữa cháy nếu để dưới sàn nhà thì cần được cố định, ngăn chặn việc chúng ngã, lăn...

6. Những bình phòng cháy chữa cháy giá rẻ lắp đặt trong xe phải là những bình không gây nguy hiểm cho sự an toàn cá nhân Các bình chữa cháy ngày này đều được thiết kể một bảng đồ họa và mô tả ngắn về công dụng của chúng. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc hướng dẫn trước khi sử dụng.

Bình phòng cháy chữa cháy giá rẻ

Những lưu ý về bình phòng cháy chữa cháy giá rẻ
1. Khi sử dụng các bình phòng cháy chữa cháy luôn theo hướng gió.

2. Bình chữa cháy có thể được sử dụng nhiều lần, chỉ cần sau mỗi lần sử dụng bạn phải kiểm tra và nạp sạc lại chúng. Trong những trường hợp cháy khác bạn sẽ có thiết bị chữa cháy để sử dụng khi cần thiết. Việc kiểm soát các bình cứu hỏa được thực hiện sau mỗi vòng lặp khi sử dụng hoặc kiểm tra thiết bị hư hỏng, hoặc là có các dấu hiệu bất thường khác... Thông thường, bình chữa cháy nên được kiểm tra mỗi năm một lần bởi các chuyên gia.


>> Thiết bị phòng cháy chữa cháy