Bài viết này tôi sẽ tóm tắt lại một số thuật ngữ trong quảng cáo Facebook thông dụng thường gặp và quan trọng trong Facebook để các bạn tiện tra cứu khi cần. Sau khi đọc xong các bạn có thể lưu lại trang này (bookmark) để tiện theo dõi lại lúc sau.
1. Actions: (Hành động) là hoạt động xảy ra trên quảng cáo của bạn hoặc do quảng cáo của bạn khiến khách hàng thực hiện hành động kế tiếp.


2. Frequency: (Tần suất) là số lần trung bình mỗi người nhìn thấy quảng cáo.


3. Impression: (Số lần hiển thị) là số lần quảng cáo xuất hiện trên màn hình.


4. Page Like: (Số lượng thích trên Trang của bạn) biểu thị số lượt thích xảy ra trong vòng 1 ngày kể từ khi ai đó xem quảng cáo của bạn hoặc 28 ngày sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn.


5. Page Engagement: (Tương tác với trang) là tổng số hành động mọi người đã thực hiện trên Trang Facebook và bài viết trên Trang, được ghi nhận cho quảng cáo của bạn.


----------
Để xem bạn viết chi tiết hơn hay các bài viết cùng chủ đề bạn có thể tham khảo tại đây: http://www.marketingonlinehanoi.com
----------


6. Post Engagement: (Tương tác với bài viết) Tổng số hành động mà mọi người thực hiện liên quan đến quảng cáo của bạn.


7. Placement: Vị trí quảng cáo là những nơi mà quảng cáo sẽ xuất hiện khi bạn chạy trên Facebook.


8. Potential Reach: (Số người tiếp cận tiềm năng) là số người ước tính nằm trong đối tượng mục tiêu của nhóm quảng cáo.


9. Reach: Số lượng người quảng cáo đã tiếp cận hay số người đã nhìn thấy quảng cáo của bạn.


10. Result: Số lần quảng cáo đạt được kết quả, dựa trên mục tiêu và cài đặt bạn đã chọn.


11. CPA (Cost per action) chi phí trên mỗi hành động là chi phí chỉ trả cho quảng cáo khi khách hàng thực hiện một hành động nào đó.


12. CPC (Cost per click) là chi phí trung bình cho mỗi lượt click vào liên kết.


13. CPL (Cost per Like) là chi phí trên mỗi lượt thích.


14. CPM (Cost per mille hay Cost per 1,000 impressions) là chi phí quảng cáo được trả ứng với 1000 lượt hiển thị trên Facebook


Tổng kết


Về cơ bản bài viết ở trên đã trình bày một cách đơn giản những thuật ngữ thông dụng trong quảng cáo Facebook. Tôi hy vọng với những tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu ở trên sẽ giúp bạn tiện cho việc nghiên cứu và xem lại sau này.