mình cho ra di toshiba hàng đẹp zin bao tét tháng cho anh em nào xài lái thi ko
cpu 1.73
gam 1g
hdd 100g
bin xài 1h30p
am thanh hàng nhật thì khỏi phải bàn cực hay
giá ra di cua em nó 2t6 dc giao dich 14/7 an bình p5 q5 thanks