CÔNG TY PHẦN MỀM ĐIỂM HẸN SMART PHONE CHUYÊN NHẬN CÁC DỊCH VỤ SAU:


- Chuyên flash rom nokia Lumina 505, flash rom gốc, nâng cấp rom nokia lumina 505, cài game, nhạc, video nokia lumina 505, sữa lỗi phần mềm nokia lumina 505, flash rom cook nokia lumina 505.- - Chuyên flash rom nokia Lumina 510, flash rom gốc, nâng cấp rom nokia lumina 510, cài game, nhạc, video nokia lumina 510, sữa lỗi phần mềm nokia lumina 510, flash rom cook nokia lumina 510.
- Chuyên flash rom nokia Lumina 520, flash rom gốc, nâng cấp rom nokia lumina 520, cài game, nhạc, video nokia lumina 520, sữa lỗi phần mềm nokia lumina 520, flash rom cook nokia lumina 520
- Chuyên flash rom nokia Lumina 610, flash rom gốc, nâng cấp rom nokia lumina 610, cài game, nhạc, video nokia lumina 610, sữa lỗi phần mềm nokia lumina 610, flash rom cook nokia lumina 610.
- Chuyên flash rom nokia Lumina 710, flash rom gốc, nâng cấp rom nokia lumina 710, cài game, nhạc, video nokia lumina 710, sữa lỗi phần mềm nokia lumina 710, flash rom cook nokia lumina 710.
- Chuyên flash rom nokia Lumina 720, flash rom gốc, nâng cấp rom nokia lumina 720, cài game, nhạc, video nokia lumina 720, sữa lỗi phần mềm nokia lumina 720, flash rom cook nokia lumina 720.
- Chuyên flash rom nokia Lumina 800, flash rom gốc, nâng cấp rom nokia lumina 800, cài game, nhạc, video nokia lumina 800, sữa lỗi phần mềm nokia lumina 800, flash rom cook nokia lumina 800.
- Chuyên flash rom nokia Lumina 810, flash rom gốc, nâng cấp rom nokia lumina 810, cài game, nhạc, video nokia lumina 810, sữa lỗi phần mềm nokia lumina 810, flash rom cook nokia lumina 810.
- Chuyên flash rom nokia Lumina 820, flash rom gốc, nâng cấp rom nokia lumina 820, cài game, nhạc, video nokia lumina 820, sữa lỗi phần mềm nokia lumina 820, flash rom cook nokia lumina 820.
- Chuyên flash rom nokia Lumina 900, flash rom gốc, nâng cấp rom nokia lumina 900, cài game, nhạc, video nokia lumina 900, sữa lỗi phần mềm nokia lumina 900, flash rom cook nokia lumina 900.
- Chuyên flash rom nokia Lumina 920, flash rom gốc, nâng cấp rom nokia lumina 920, cài game, nhạc, video nokia lumina 920, sữa lỗi phần mềm nokia lumina 920, flash rom cook nokia lumina 920
- Chuyên flash rom nokia Lumina 925, flash rom gốc, nâng cấp rom nokia lumina 925, cài game, nhạc, video nokia lumina 925, sữa lỗi phần mềm nokia lumina 925, flash rom cook nokia lumina 925.
- Chuyên flash rom nokia Lumina 928, flash rom gốc, nâng cấp rom nokia lumina 928, cài game, nhạc, video nokia lumina 928, sữa lỗi phần mềm nokia lumina 928, flash rom cook nokia lumina 928.
ĐIỂM HẸN SMART PHONE – DỊCH VỤ SỬA CHỮA, CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID VÀ WINDOWS PHONE CHUYÊN NGHIỆP
Phone: 0977773838 - 0968999977
Địa chỉ: 209 Đào Duy Từ P.6 - Q.10, TP. Hồ Chí Minh.