hiện tại mình có nuôi 1 con cá la hán a,e nào co thiện chí thì alo cho mình 0908521317 a.e xem hình thích thì đến xem va thương lượng giá ra di của em là 800k có píx nhẹ
lưu ý cá đã lên đâù và màu'''''' hình của e đây