Mh cần mua gà tre lai mỷ khoảng 1kg, lai 50 75 nha, gà thua thôi nha giá khoảng 300k .mh ở Bình Dương, gd taị Kdl Đại Nam ,call 01635054225.
VÀ mh bán gà nòi bổn Tiền Giang gà khoảng hơn 1kg giá 300k 1e, gà màu bướm ,bông ,khét, nhà mh ở an tây, bến cát ,bd