Dọn Kho:
4 Thanh Ram PC DDR1 - Hiệu SAMSUNG
4 x 1GB - PC 3200 ( 4GB )
Bảo Hành: 03 Ngày ( Trả Tiền Lại )
Giá 150,000VND ( Cho 4 Thanh )
Call Hoàng Hân
15 Trương Quốc Dung F8 PN TPHCM
o9o 888 Chín 888