Bán liền kề Tổng cục 5 Tân Triều, giá 23 tr/m
- LK13 lô 15: 60m. H: B. Đường 13m. Giá: 24 tr/m
- LK 13 lô 22: 60m. H: N. Đường 13m. Giá: 25 tr/m
- LK14 lô 23: 67,1m. H: TN. Đường 13m. Giá: 23 tr/m
- LK14 lô 6: 64,8m. H: TN. Đường 13m. Giá: 26 tr/m
- LK7 lô 46: 60,5m. H: ĐN. Đường 17m. Giá: 26 tr/m
- LK8 lô 10: 60m. H: ĐB. Đường 17m. Giá: 26 tr/m
- LK4 lô 7: 60m. H: ĐB. Đường 17m. Giá: 27 tr/m
- LK4 lô 46: 60m. H: TN. Đường 13m. Giá: 25 tr/m
- LK1 lô 40: 68m. H: ĐN. Đường 17m. Giá: 28 tr/m
- LK6 lô 10: 60,5m. H: TB. Đường 13m. Giá: 25 tr/m
- LK11 lô 7: 66,5m. H: ĐB. Đường 27m. Giá: 35 tr/m
- LK9 lô 37: 60m. H: ĐB. Đường 27m. Giá: 36 tr/m
- NV2 lô 8: 100m. H: ĐB. Đường 17m. Giá: 18 tr/m
- NV5 lô 32: 100m. H: TN. Đường 13m. Giá: 18 tr/m
- NV6 lô 24: 100m. H: ĐN. Đường 13m. Giá: 19 tr/m
- NV7 lô 20: 100m. Lô góc. Đường 13m. Giá: 26 tr/m
- NV8 lô 12: 100m. H: ĐN. Đường 13m. Giá: 20 tr/m
- NV9 lô 22: 100m. H: ĐN. Đường 17m. Giá: 21 tr/m
- NV1 lô 54: 100m. H: TN. Đường 27m. Giá: 29 tr/m
- LH: BQL: 0945.540.540 – 093579.8188