Bán sim:


0985.1.3.1996---1tr2

0969.5.1.1996---1tr2

096 999 1505 ( Một năm không ngủ)--
-500k

0969.03.1202 ( không tam, nhất mãi không nhị)
---400k


Liên hệ:
0962 192 196