Bác nào có số đuôi 200291 mạng viettel 10 số báo e nhé!:-*