Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm – Thời gian 20 ngày – Giá 6.000.000 đồng
Chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm – Thời gian 15 ngày – Giá 4.000.000 đồng
Công bố lưu hành mỹ phẩm – Thời gian 10 ngày – Giá 1.500.000 đồng.
Giấy phép kinh doanh và sản xuất rượu trọn gói – Giá 15.000.000 đồng.
Liên hệ: ML and Associates - 141 Trần Cao Vân, Q3, TP.HCM
Đt: 0938198786​
Website: http://mlvacongsu.com/
Email: tuvan@mlvacongsu.com