huyên cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy, vòi chữa cháy, bình cứu hỏa, biển chỉ dẫn thoát hiểm, decal phản quang...
http://baoholaodong3a.com/thiet-bi-pccc16

Biển nội quy phòng cháy chữa cháy dạ quang

Bảng nội quy tiêu lệnh chữa cháy là bộ quy chuẩn của nhà nước, cục PCCC đối với tất cả chúng ta phải áp dụng đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, tránh thiệt hại về người và của.

Có thể dùng để dán hoặc dùng đinh định vị lên tường, nơi dễ quan sát cho mọi người đọc và hiểu về các nội quy quy định, cách xử lý khi có đám cháy xảy ra. Đặc biệt với biển nội quy phòng cháy chữa cháy dạ quang người sử dụng có thể nhìn và đọc ngay cả khi không có ánh sáng , nơi có ánh sáng yếu. Tiết kiệm chi phí và hiệu quả cao