ĐẤT DỰ ÁN GIA HÒA QUẬN 9 – Viết Quốc: 0914.920.202
- dt: 7x20m, Hg ĐB, Giá 14 tr/m2.
- dt: 10x20m, Hg TB, Giá 12,5 tr/m2.
- dt: 10x20m, Hg TN, đối diện CV, Giá 15 tr/m2.
- dt: 15x20m, Hg ĐB, đối diện công viên, Giá 13 tr/m2.
- dt: 11 x 21m, Hg ĐN, mt sông, Giá 18 tr/m2.

NHẬN KÍ GỬI BÁN NHANH ĐẤT DỰ ÁN GIA HÒA
Hotline: 0914.920.202 - 0975.147.109 - Quốc