Đèn xoay cảnh báo được dùng nhiều trong các công trường, các nơi đang thi công. Đèn xoay cảnh báo có tác dụng báo hiệu và giúp chúng ta tránh xa được nguy hiểm.
Có 2 loại đèn xoay cảnh báo: màu vàng và màu đỏ