Mình Rã xác nhiều laptop cần Bán 20HDD 2.5 ATA .
12 cái HDD 80G 2.5 ATA 350K/1 cái.
6 cái HDD 60G 2.5 ATA 300K/1cai1.
1 cái HDD 120G 2.5 ATA 400K/cái.
1 cái HDD 160G 2.5 ATA 450K /1 cái.
AE lấy hết có fix.
LH: 180 lạc long quân q11 ĐT: 0909996378.