CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC HÒA LỆ
63 Đào Duy Từ P.5 - Q.10 TP.HCM
ĐT : 38566435 - 39572630

Hotline : 0919.88.00.88 (A. Hòa)

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop Dell
Hàng Zin 19.5V - 3.34A Đầu Kim (65W)
Giá : 240,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop Dell
Hàng Zin 19.5V - 4.62A Đầu Kim (90W)
Giá : 280,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop Dell
Hàng Zin 19.5V - 6.7A Đầu Kim (130W)
Giá : 450,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop Dell
Hàng Zin 19.5V - 7.7A Đầu Kim (150W)
Giá : 600,000
Bảo Hành 1 Năm
Adapter Dùng Cho Dòng Laptop Dell Slim
Hàng Zin 19.5V - 3.34A Đầu Kim (60W)
Giá : 340,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop Dell Slim
Hàng Zin 19.5V - 4.62A Đầu Kim (90W)
Giá : 390,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop Dell Slim
Hàng Zin 19.5V - 6.7A Đầu Kim (130W)
Giá : 1,000,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop Dell Adamo
Hàng Zin 15V - 3A Đầu Tròn
Giá : 630,000
Bảo Hành 1 Năm
Adapter Dùng Cho Dòng Laptop IBM ThinkPad
Hàng Zin 20V - 3.25A Đầu Kim (65W)
Giá : 250,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop IBM ThinkPad
Hàng Zin 20V - 4.5A Đầu Kim (90W)
Giá : 290,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop IBM ThinkPad
Hàng Zin 16V - 4.5A Đầu Tròn (65W)
Giá : 200,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop SONY
Hàng Zin 19.5V - 4.7A Đầu Tròn (90W)
Giá : 300,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop SONY
Hàng Zin 19.5V - 3.9A Đầu Tròn (90W)
Giá : 300,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop SONY
Hàng Zin 19.5V - 5.13A Đầu Tròn (100W)
Giá : 450,000
Bảo Hành 1 Năm
Adapter Dùng Cho Dòng Laptop SONY
Hàng Zin 19.5V - 6.3A Đầu Tròn (120W)
Giá : 500,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop SONY
Hàng Zin 19.5V - 7.7A Đầu Tròn (150W)
Giá : 650,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop SONY
Hàng Zin 16V - 4A Đầu Tròn (60W)
Giá : 270,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop HP
Hàng Zin 19V - 4.74A Đầu Kim (90W)
Giá : 300,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop HP
Hàng Zin 18.5V - 3.5A Đầu Kim (60W)
Giá : 250,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop HP
Hàng Zin 18.5V - 3.5A Đầu Tròn (60W)
Giá : 200,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop HP
Hàng Zin 19V - 4.74A Đầu Tròn (90W)
Giá : 250,000
Bảo Hành 1 Năm
Adapter Dùng Cho Dòng Laptop TOSHIBA
Hàng Zin 19V - 3.42A Đầu Tròn (60W)
Giá : 200,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop TOSHIBA
Hàng Zin 19V - 4.74A Đầu Tròn (90W)
Giá : 250,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop TOSHIBA
Hàng Zin 15V - 4A Đầu Tròn (60W)
Giá : 220,000
Bảo Hành 1 Năm
Adapter Dùng Cho Dòng Laptop TOSHIBA
Hàng Zin 15V - 5A Đầu Tròn (90W)
Giá : 250,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop APPLE MacBook Pro
Hàng Zin Đầu Vuông (60W)
Giá : 800,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop APPLE MacBook Pro
Hàng Zin Đầu Vuông (80W)
Giá : 950,000
(85W) Bảo Hành 1 Năm
Giá : 800,000 (60W) Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop APPLE MacBook G4
Hàng Zin 24.5V - 2.6A Đầu Tròn (60W)
Giá : 300,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho APPLE IPhone 4
Hàng Zin 5V - 1A Đầu USB
Giá : 150,000
Bao Test

Adapter Dùng Cho APPLE IPad
Hàng Zin 5V - 2A Đầu USB
Giá : 200,000
Bao Test

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop Acer
Hàng Zin 19V - 3.42A Đầu Tròn (65W)
Giá : 200,000
Bảo Hành 1 Năm
Adapter Dùng Cho Dòng Laptop Acer
Hàng Zin 19V - 3.16A Đầu Tròn (60W)
Giá : 200,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop Acer
Hàng Zin 19V - 4.74A Đầu Tròn (90W)
Giá : 250,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop Samsung
Hàng Zin 19V - 4.74A Đầu Tròn (90W)
Giá : 300,000
Bảo Hành 1 Năm

Adapter Dùng Cho Dòng Laptop Samsung
Hàng Zin 19V - 3.16A Đầu Tròn (60W)
Giá : 250,000
Bảo Hành 1 Năm

----------------------------------------------

Phân Phối Các Loại Màn Hình LCD
(LED) Laptop
(Hàng Zin Mới 100%)14.1" LCD Dùng Cho Nhiều Dòng Laptop
Giá : 75$ Hiệu SAMSUNG


15.6" LCD Dùng Cho Nhiều Dòng Laptop
Giá : 90$ Hiệu SAMSUNG


15.6" LED Dùng Cho Nhiều Dòng Laptop
Giá : 65$ Hiệu SAMSUNG


13.3" HD LED Dùng Cho Dòng Dell
Latitude E4310 Giá : 110$ Hiệu SAMSUNG
13.3" HD LED Dùng Cho Dòng Dell
Latitude E4300 Giá : 90$ Hiệu AUO


14.0" LED Dùng Cho Nhiều Dòng Laptop
Giá : 50$ Hiệu SAMSUNG


14.5" LED Dùng Cho Dòng HP
Envy 4 Giá : 135$ Hiệu SAMSUNG


13.3" LED (Slim) Dùng Cho Dòng Apple
MacBook Air Giá : 90$ Hiệu AUO

13.3" LED (Slim) Dùng Cho Dòng Apple
MacBook Pro UniBody Giá : 90$

15.4" LED (Slim) Dùng Cho Dòng Apple
MacBook Pro UniBody Giá : 95$
14.1" LED Dùng Cho Dòng IBM
ThinkPad T410 Giá : 110$

14.1" LED Dùng Cho Dòng IBM
ThinkPad T420S Giá : 110$

14.1" LED Dùng Cho Dòng IBM
ThinkPad T400S, T410S Giá : 220$


13.1" LED (Slim) Dùng Cho Dòng SONY
VPCZ116 Series New Model Giá : 400$

13.1" LED (Slim) Dùng Cho Dòng SONY
VGN-SR Series New Model Giá : 200$

11.1" LED (Slim) Dùng Cho Dòng SONY
VGN-TZ Series New Model Giá : 200$

15.4" LCD Dùng Cho Nhiều Dòng Laptop
Giá :
70$ Hiệu SAMSUNG

17.3" LED Dùng Cho Dòng HP
Pavilion DV7 Giá : 90$

15.4" LED Dùng Cho Dòng Dell
Latitude E6500, E6510 Giá : 90$


14.1" LED Dùng Cho Dòng Dell
Latitude E6400, E6410 Giá : 100$


14.1" LED Dùng Cho Dòng IBM
ThinkPad T400, Lenovo G430 Giá : 90$


14.0" LED (Slim) Dùng Cho Nhiều Dòng
Laptop Giá : 75$11.6" LED (Slim) Dùng Cho Nhiều Dòng
NetBook Giá : 50$


10.1" LED (Slim) Dùng Cho Nhiều Dòng
NetBook Giá : 50$

13.3" LED (Slim) Dùng Cho Nhiều Dòng
SONY Core I Series Giá : 70$


----------------------------------------------

CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC HÒA LỆ
63 Đào Duy Từ P.5 - Q.10 TP.HCM
ĐT : 38566435 - 39572630

Hotline : 0919.88.00.88 (A. Hòa)