Em chuyên nhập các loại film dành cho các bác đam mê môn nghệ thuật này. Em nhập trực tiếp từ US, film còn date dài, có hóa đơn chứng từ đầy đủ
Film 120 -
1. Kodak Ektar 100 Professional ISO 100 - World's Finest Grain - date 09/2014 - 130K/cuộn - >5 cuộn e free ship
Review: http://www.filmwasters.com/forum/index.php?topic=2149.0

Film 135 (35mm)
1.Kodak Ektar 100 Professional ISO 100 - World's Finest Grain - date 09/2014 - 130K/cuộn -> 5 cuộn e free ship
http://www.ppmag.com/web-exclusives/...fessional.html
2. Kodak Portra 160 - ISO 160 - Exceptional Skin Tones - date 9/2014 - 150K/cuộn --> 5 cuộn e free ship
Review: http://shutterfinger.typepad.com/shu...er-review.html
Review: http://istillshootfilm.org/post/4257...ural-portraits
Liên hệ: Sơn - 0985641088