Đây Là Đồ shop Thanh Lý Nghĩ Bán, Chứ ko Phải 2hand, vui lòng ko mặc cả
Hàng Chất Miễn Bàn, Chi Tiết Ghi Rõ Bên Dưới, vui lòng ko nhắn tin hỏi hay trả giá
Liên Hệ: 0938-06-4858
Địa chỉ: Quận 11
1. Đầm Đập Li Hồng Nude, Kèm Dây Cột Đen. 140k
>> Nhanh Tay nào" title="Đồ Shop Sale Off 30% >>> Nhanh Tay nào" />
2. Đầm Body Đính Hột Siêu Sang. 140k
>> Nhanh Tay nào" title="Đồ Shop Sale Off 30% >>> Nhanh Tay nào" />
3. Jum Helen. 150k
>> Nhanh Tay nào" title="Đồ Shop Sale Off 30% >>> Nhanh Tay nào" />
4. Đầm Thun Poly Đen Dày 150k
>> Nhanh Tay nào" title="Đồ Shop Sale Off 30% >>> Nhanh Tay nào" />
5. Quần Skinny Thái, Size M (27-28) 150k
>> Nhanh Tay nào" title="Đồ Shop Sale Off 30% >>> Nhanh Tay nào" />
6. Quần Skinny SỌc, Size 27-28 140k
>> Nhanh Tay nào" title="Đồ Shop Sale Off 30% >>> Nhanh Tay nào" />
7. QUần Short Thun Poly, Size 28-29-30 120k
>> Nhanh Tay nào" title="Đồ Shop Sale Off 30% >>> Nhanh Tay nào" />
8. Set Bộ ĐT 140k
>> Nhanh Tay nào" title="Đồ Shop Sale Off 30% >>> Nhanh Tay nào" />
9. Áo Thun Sọc 90k
>> Nhanh Tay nào" title="Đồ Shop Sale Off 30% >>> Nhanh Tay nào" />
10. Body Hồng H2 Tag Chanel 120k
>> Nhanh Tay nào" title="Đồ Shop Sale Off 30% >>> Nhanh Tay nào" />
11. Áo Thun versace đính hột 90k
>> Nhanh Tay nào" title="Đồ Shop Sale Off 30% >>> Nhanh Tay nào" />
12. Đầm Body Đỏ Đô H2 130k
>> Nhanh Tay nào" title="Đồ Shop Sale Off 30% >>> Nhanh Tay nào" />
13. Áo Somi 130k
>> Nhanh Tay nào" title="Đồ Shop Sale Off 30% >>> Nhanh Tay nào" />
>> Nhanh Tay nào" title="Đồ Shop Sale Off 30% >>> Nhanh Tay nào" />