Bán chíp reset hộp mực HP, Canon các loại - Công ty Tường Thịnh
Chip Reset hộp mực (cartridge) máy in HP 1160-1320-1300-2300-2400-2410-2430-2420-4200-4250-4300-4350-4240-4345-2015-3005

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in đen trắng HP 1160-1320-1300-2300-2400-2410-2430-2420-4200-4250-4300-4350-4240-4345-2015-3005
Tốc độ sao chụp bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực đen trắng HP 1160-1320-1300-2300-2400-2410-2430-2420-4200-4250-4300-4350-4240-4345-2015-3005 loại 2.3K
Bảo hành Đến hết Chip (2.3K)
Đơn giá 10.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-336-chip-...350-4240-.html
Chip Reset hộp mực máy in màu HP 1600/2600/2605/1015/1017/3000/4700/3800/4730
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu HP 1600/2600/2605/1015/1017/3000/4700/3800/4730
Tốc độ sao chụp 25 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực màu HP 1600/2600/2605/1015/1017/3000/4700/3800/4730 (13K với màu đen và 12K với các màu)
Bảo hành Đến hết Chip (13K với màu đen và 12K với các màu)
Mã vật tư NC – U38
Đơn giá 30.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-426-chip-...3800-4730.html
Chip Reset hộp mực máy in màu HP 4600/4650/4610/5500/5550/9500/CANON 5700/5800
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu HP 4600/4650/4610/5500/5550/9500/CANON 5700/5800
Tốc độ sao chụp 25 bản/ phút
Khổ giấy A3
Chi tiết sản phẩm Chip mực màu HP 4600/4650/4610/5500/5550/9500/CANON 5700/5800 (13K với màu đen và 12K với các màu)
Bảo hành Đến hết Chip (13K với màu đen và 12K với các màu)
Mã vật tư Q9730A, Q9731A, Q9732A, Q9733A
Đơn giá 100.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-425-chip-...5700-5800.html
Chip Reset hộp mực (cartridge) máy in HP P2030/2035/2050/2055
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in đen trắng HP P2030/2035/2050/2055
Tốc độ sao chụp 30 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực đen trắng HP P2030/2035/2050/2055 loại 2.3K
Bảo hành Đến hết Chip (2.3K)
Đơn giá 20.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-335-chip-...2050-2055.html
Chip Reset hộp mực (cartridge) máy in HP Color LaserJet CP400 -HP500-color M551 - tuongthinh.vn
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in laser màu HP Color LaserJet CP4005-HP500-color M551 - tuongthinh.vn
Tốc độ sao chụp 21 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực laser màu HP Color LaserJet CP400-HP500-color M551 - tuongthinh.vn loại 11K
Bảo hành Đến hết Chip (11K)
Đơn giá 30.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-427-chip-...mfp-m575f.htmlChip Reset hộp mực (cartridge) máy in màu HP CP1025-1025nw

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu HP CP1025-1025nw
Tốc độ sao chụp bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực in màu HP CP1025-1025nw loại 1.2K
Bảo hành Đến hết Chip (1.2K)
Đơn giá 20.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-337-chip-...25-1025nw.html
Chip Reset hộp mực (cartridge) máy in màu HP CP1215-CP1515-CP1518-CM1300mfp-CM1312mfp
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu HP CP1215-CP1515-CP1518-CM1300mfp-CM1312mfp
Tốc độ sao chụp bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực in màu HP CP1215-CP1515-CP1518-CM1300mfp-CM1312mfp loại 1.4K
Bảo hành Đến hết Chip (1.4K)
Đơn giá 20.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-338-chip-...cm1312mfp.html
Chip Reset hộp mực (cartridge) máy in màu HP CP2020-2025-2025n-2025dn-2025x-CM2320
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu HP CP2020-2025-2025n-2025dn-2025x-CM2320
Tốc độ sao chụp bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực in màu HP CP2020-2025-2025n-2025dn-2025x-CM2320 loại 2.8K
Bảo hành Đến hết Chip (2.8K)
Đơn giá 20.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-339-chip-...5x-cm2320.html
Chip Reset hộp mực (cartridge) máy in màu HP CP3525-CM3530
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu HP CP3525-CM3530
Tốc độ sao chụp bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực in màu HP CP3525-CM3530 loại 7K
Bảo hành Đến hết Chip (7K)
Đơn giá 20.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-341-chip-...25-cm3530.html
Chip Reset hộp mực (cartridge) máy in màu HP CP6012-6015N-6012DN-6015X-SM6030-CM6040-tuongthinh.vn
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in laser màu HP CP6012-6015N-6012DN-6015X-SM6030-CM6040-tuongthinh.vn
Tốc độ sao chụp 40 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực laser màu HP CP6012-6015N-6012DN-6015X-SM6030-CM6040-tuongthinh.vn loại 21K
Bảo hành Đến hết Chip (21K)
Đơn giá 30.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-430-chip-...30-cm6040.html
Chip Reset hộp mực máy in màu HP CP4025/4525DN
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu HP CP4025/4525DN
Tốc độ sao chụp 35 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực màu HP CP4025/4525DN (8.5K với màu đen và 11K với các màu)
Bảo hành Đến hết Chip (8.5K với màu đen và 11K với các màu)
Mã vật tư NC – CE260A, CE261A, CE262A, CE263A
Đơn giá 30.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-429-chip-...25-4525dn.html
Chip Reset hộp mực máy in màu HP CP6012/6015N/6015DN/6015X/CM6030/CM6040
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu HP CP6012/6015N/6015DN/6015X/CM6030/CM6040
Tốc độ sao chụp 40 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực màu HP CP6012/6015N/6015DN/6015X/CM6030/CM6040 (16.5K với màu đen và 21K với các màu)
Bảo hành Đến hết Chip (16.5K với màu đen và 21K với các màu)
Mã vật tư NC – CB380A, CB381, CB382, CB383
Đơn giá 30.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-430-chip-...30-cm6040.html
Chip Reset hộp mực (cartridge) máy in màu HP Laser jet 400 color - M451nw-M351-M375-M473-tuongthinh.vn
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in laser màu HP Laser jet 400color-M451nw-M351-M375-M473-tuongthinh.vn
Tốc độ sao chụp 21 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực laser màu HP Laser jet 400color-M451nw-M351-M375-M473-tuongthinh.vn loại 4.4K
Bảo hành Đến hết Chip (4.4K)
Đơn giá 50.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-431-chip-...m375-m475.html
Chip Reset hộp mực (cartridge) máy in HP LASER JET M4555MFP-M601-M601N-M602N-M602DN-M602X-M603-M603N-M603DN-M603XH-tuongthinh.vn
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in laser HP LASER JET M4555MFP-M601-M601N-M602N-M602DN-M602X-M603-M603N-M603DN-M603XH-tuongthinh.vn
Tốc độ sao chụp 62 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực laser HP LASER JET M4555MFP-M601-M601N-M602N-M602DN-M602X-M603-M603N-M603DN-M603XH-tuongthinh.vn loại 10K
Bảo hành Đến hết Chip (10K)
Đơn giá 30.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-434-chip-...dn-m603xh.html
Chip Reset hộp mực máy in HP laser jet pro 400 M401 MFP M425dn M401dn M401n
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in đen trắng HP HP laser jet pro 400 M401 MFP M425dn M401dn M401n
Tốc độ sao chụp 40 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực đen trắng HP HP laser jet pro 400 M401 MFP M425dn M401dn M401n loại 2.7K
Bảo hành Đến hết Chip (2.7K)
Mã vật tư NC – CF280A
Đơn giá 50.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-435-chip-...1dn-m401n.html
Chip Reset hộp mực (cartridge) máy in HP laser jet pro 400-M401 MFP M425dn-M401dn-M401n-tuongthinh.vn
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in laser HP laser jet pro 400-M401 MFP M425dn-M401dn-M401n-tuongthinh.vn
Tốc độ sao chụp 35 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực laser HP laser jet pro 400-M401 MFP M425dn-M401dn-M401n-tuongthinh.vn loại 2.7K
Bảo hành Đến hết Chip (2.7K)
Đơn giá 50.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-435-chip-...1dn-m401n.html
Chip reset dùng cho máy in laser màu Hp LaserJet Pro 200-Color MFP M276nw-M251-M276n-tuongthinh.vn
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in laser màu Hp LaserJet Pro 200-Color MFP M276nw-M251-M276n-tuongthinh.vn
Tốc độ sao chụp 14 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực laser Hp LaserJet Pro 200-Color MFP M276nw-M251-M276n-tuongthinh.vn loại 0.7K
Bảo hành Đến hết Chip (0.7K)
Đơn giá 60.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-435-chip-...1dn-m401n.html
Chip Reset hộp mực máy in màu HP LJ 400 COLOR/ M451NW/ M351/ M375/ M475
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu HP LJ 400 COLOR/ M451NW/ M351/ M375/ M475
Tốc độ sao chụp 40 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực màu HP LJ 400 COLOR/ M451NW/ M351/ M375/ M475 (4.4K với màu đen và 2.5K với các màu)
Bảo hành Đến hết Chip (4.4K với màu đen và 2.5K với các màu)
Mã vật tư NC – CE410A, CE411A, CE412A, CE413A
Đơn giá 30.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-431-chip-...m375-m475.html
Chip Reset hộp mực máy in HP LJ M4555MFP/M601/M601N/M602N/M602DN/M602X/M603/M603N/M603DN/M603XH
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in đen trắng HP LJ M4555MFP/M601/M601N/M602N/M602DN/M602X/M603/M603N/M603DN/M603XH
Tốc độ sao chụp 35 bản/ phút
Khổ giấy A3
Chi tiết sản phẩm Chip mực đen trắng HP LJ M4555MFP/M601/M601N/M602N/M602DN/M602X/M603/M603N/M603DN/M603XH loại 10K
Bảo hành Đến hết Chip (10K)
Mã vật tư NC – CE390A
Đơn giá 50.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-434-chip-...dn-m603xh.html
Chip Reset hộp mực máy in màu HP LJ PRO200 COLOR/ MFP M251/ M276NW/ M276N
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu HP LJ PRO200 COLOR/ MFP M251/ M276NW/ M276N
Tốc độ sao chụp 14 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực màu HP LJ PRO200 COLOR/ MFP M251/ M276NW/ M276N (0.7K với các màu)
Bảo hành Đến hết Chip (0.7K với các màu)
Mã vật tư NC – CF210A, CF211A, CF212A, CF213A
Đơn giá 100.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-432-chip-...6nw-m276n.html
Chip Reset hộp mực máy in màu HP LJ500 color/ M551/ MFP M575F
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu HP LJ500 color/ M551/ MFP M575f
Tốc độ sao chụp 42 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực màu HP LJ500 color/ M551/ MFP M575f (11K với màu đen và 6K với các màu)
Bảo hành Đến hết Chip (11K với màu đen và 6K với các màu)
Mã vật tư NC – CE400X, CE401A, CE402A, CE403A
Đơn giá 50.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-427-chip-...mfp-m575f.htmlChip Reset hộp mực máy in HP MFP 5025/5035 (Q7570A)

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in đen trắng HP MFP 5025/5035 (Q7570A)
Tốc độ sao chụp 35 bản/ phút
Khổ giấy A3
Chi tiết sản phẩm Chip mực đen trắng HP MFP 5025/5035 (Q7570A) loại 12K
Bảo hành Đến hết Chip (12K)
Mã vật tư NC – U16 (Q7570A)
Đơn giá 200.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-433-chip-...5-q7570a-.html
Bán chip mực máy in HP CP5225/5225N/5225DN : Hà Nội, Hà Đông, Thanh Xuân, Thanh Trì, Đống Đa, Cầu Giấy, Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai...Mã hộp mực tương thích máy in HP CP5225/5225N/5225DN:
CE740A, CE741A, CE742A, CE743A
Mã chip mực máy in HP CP5225/5225N/5225DN : NC-27-2
-Chip mực máy in HP CP5225/5225N/5225DN dùng để tính toán độ phủ mực in lên trống in để cho ra bản in có độ sắc nét cao và độ đậm nhạt trên mỗi vị trí của bản in.
-Chip mực máy in còn dùng để quản lý lượng mực in còn hay hết, để cho người dùng biết mà tính toán số bản in cần in sao cho phù hợp.
- Đó là nguyên nhân tại sao chúng ta cần phải thay chip trên hộp mực máy in trong mỗi lần đổ mực máy in HP CP5225/5225N/5225DN
- Nếu số trang in vượt quá giới hạn cho phép của chip mực máy in thì máy in sẽ không in nữa và
đưa ra cảnh báo lỗi phải thay hộp mực mới hoặc chip mới.
- Số trang in giới hạn với độ phủ mực 5% của mỗi chip mực máy in HP CP5225/5225N/5225DN được hãng quy định là :
1 Chip mực HP CP5225/5225N/5225DN màu đen 7.000 trang với độ phủ mực 5%
2 Chip mực HP CP5225/5225N/5225DN màu đỏ 7.300 trang với độ phủ mực 5%
3 Chip mực HP CP5225/5225N/5225DN màu xanh 7.300 trang với độ phủ mực 5%
4 Chip mực HP CP5225/5225N/5225DN màu vàng 7.300 trang với độ phủ mực 5%


www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-452-chip-...5n-5225dn.htmlChip Reset cụm trống máy in màu HP LJ Pro CP1025/1025nw/100 color MFB M175A

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu HP LJ Pro CP1025/1025nw/100 color MFB M175A
Tốc độ sao chụp 16 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip trống màu HP LJ Pro CP1025/1025nw/100 color MFB M175A (14K)
Bảo hành Đến hết Chip (14K)
Mã vật tư NC – CE314A
Đơn giá 150.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-428-chip-...mfb-m175a.html
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tường Thịnh
198 Lạc Trung – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội
6 Ngõ Mai Hương – Bạch Mai – Ha Bà Trưng – Hà Nội
ĐT: 0989.753.888 – 0983.792.808 – (04)3627.7065
Hoặc tham khảo tại Website: www.tuongthinh.vn
Email: tuongthinh@tuongthinh.vnsupport@tuongthinh.vn