Bán chíp reset hộp mực , cụm trống máy in, máy photocopy FujiXeroxcác loại - Công ty Tường Thịnh
Chip Reset hộp mực máy photocopy đen trắng Xerox DC IV 2060/3060/3065

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy đen trắng Xerox DC IV 2060/3060/3065
Tốc độ sao chụp 40 bản/ phút
Khổ giấy A3
Chi tiết sản phẩm Chip mực máy photocopy đen trắng Xerox DC IV 2060/3060/3065 loại 25K
Bảo hành Đến hết Chip (25K)
Mã vật tư NC – XE2060
Đơn giá 300.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-450-chip-...3060-3065.html
Chip Reset hộp mực máy photocopy màu Xerox DCC IV2260/2263/2265
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy màu Xerox DCC IV2260/2263/2265
Tốc độ sao chụp 30 bản/ phút
Khổ giấy A3
Chi tiết sản phẩm Chip mực máy photocopy màu Xerox DCC IV2260/2263/2265 loại 15K cho các màu và 22K cho màu đen
Bảo hành Đến hết Chip (loại 15K cho các màu và 22K cho màu đen)
Mã vật tư NC – XE2260, CT201434, CT 201435, CT201436, CT 201437
Đơn giá 300.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-449-chip-...2263-2265.html
Chip Reset hộp mực máy photocopy màu Xerox DCC3000/3100/4100
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy màu Xerox DCC3000/3100/4100
Tốc độ sao chụp 40 bản/ phút
Khổ giấy A3
Chi tiết sản phẩm Chip mực máy photocopy màu Xerox DCC3000/3100/4100 loại 8K
Bảo hành Đến hết Chip (8K)
Mã vật tư NC – XE3000, CT200868, CT 200869, CT200870, CT 200871
Đơn giá 300.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-448-chip-...3100-4100.html
Chip reset hộp mực máy photocopy Xerox DocuCentrer DC6000/7000
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy Xerox DocuCentrer DC6000/7000
Tốc độ sao chụp 70 bản/ phút
Khổ giấy A3
Chi tiết sản phẩm Chip mực máy photocopy Xerox DocuCentrer DC6000/7000 loại 70K
Bảo hành Đến hết Chip (70K)
Mã vật tư NC – XE6000
Đơn giá 400.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-436-chip-...000-7000-.html
Chip Reset hộp mực máy in màu Xerox DPC C2200/3300
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu Xerox DPC C2200/3300
Tốc độ sao chụp 25 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực máy in màu Xerox DPC C2200/3300 loại 9K
Bảo hành Đến hết Chip (9K)
Mã vật tư NC – XEC2200, CT350676, CT350674, CT350675, CT350677
Đơn giá 200.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-446-chip-...2200-3300.html
Chip Reset hộp mực máy in màu Xerox DPC 2250/2255/3360
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu Xerox DPC 2250/2255/3360
Tốc độ sao chụp 25 bản/ phút
Khổ giấy A3
Chi tiết sản phẩm Chip mực máy in màu Xerox DPC 2250/2255/3360 loại 9K
Bảo hành Đến hết Chip (9K)
Mã vật tư NC – XEC2250
Đơn giá 250.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-447-chip-...2255-3360.html
Chip Reset hộp mực máy in màu Xerox DPC CP105/CM105/CP205/Cm205
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu Xerox DPC CP105/CM105/CP205/Cm205
Tốc độ sao chụp 12 bản/ phút
Khổ giấy A3
Chi tiết sản phẩm Chip mực máy in màu Xerox DPC CP105/CM105/CP205/Cm205 loại 14K
Bảo hành Đến hết Chip (14K)
Mã vật tư NC – XECP105
Đơn giá 100.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-445-chip-...205-cm205.html
Chip Reset cụm trống máy photocopy đen trắng Xerox DC IV 2060/3060/3065
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy đen trắng Xerox DC IV 2060/3060/3065
Tốc độ sao chụp 40 bản/ phút
Khổ giấy A3
Chi tiết sản phẩm Chip mực máy photocopy đen trắng Xerox DC IV 2060/3060/3065 loại 55K
Bảo hành Đến hết Chip (55K)
Mã vật tư NC – XE2060
Đơn giá 300.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-451-chip-...3060-3065.html
Chip Reset cụm trống máy photocopy màu Xerox DocuCentrer DC IV2260/2263/2265
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy Xerox DocuCentrer DC IV2260/2263/2265
Tốc độ sao chụp 30 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip trống máy photocopy màu Xerox DocuCentrer DC IV2260/2263/2265 loại 53.7K
Bảo hành Đến hết Chip (53.7K)
Mã vật tư NC – XE2260
Đơn giá 400.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-438-chip-...2263-2265.html
Chip Reset cụm trống máy photocopy màu Xerox DocuCentrer DC IV2270/3370/4470/2275/3375/4470/5570/5575
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy Xerox DocuCentrer DC IV2270/3370/4470/2275/3375/4470/5570/5575
Tốc độ sao chụp 50 bản/ phút
Khổ giấy A3
Chi tiết sản phẩm Chip trống máy photocopy màu Xerox DocuCentrer DC IV2270/3370/4470/2275/3375/4470/5570/5575 loại 53.7K
Bảo hành Đến hết Chip (53.7K)
Mã vật tư NC – XE2270
Đơn giá 500.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-439-chip-...5570-5575.html
Chip Reset cụm trống máy photocopy Xerox DocuCentrer DC6000/7000
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy Xerox DocuCentrer DC6000/7000
Tốc độ sao chụp 70 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip trống máy photocopy Xerox DocuCentrer DC6000/7000 loại 352K
Bảo hành Đến hết Chip (352K)
Mã vật tư NC – XE6000
Đơn giá 400.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-437-chip-...000-7000-.html
Chip Reset cụm trống máy photocopy màu Xerox DocuCentrer DCC 3000
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy Xerox DocuCentrer DCC 3000
Tốc độ sao chụp 30 bản/ phút
Khổ giấy A3
Chi tiết sản phẩm Chip trống máy photocopy màu Xerox DocuCentrer DCC 3000 loại 53.7K
Bảo hành Đến hết Chip (53.7K)
Mã vật tư NC – XE3000 – CT350489
Đơn giá 400.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-440-chip-...ocucentre.html
Chip Reset cụm trống máy photocopy màu Xerox DocuCentrer DCC3100/4100
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy Xerox DocuCentrer DCC3100/4100
Tốc độ sao chụp 40 bản/ phút
Khổ giấy A3
Chi tiết sản phẩm Chip trống máy photocopy màu Xerox DocuCentrer DCC3100/4100 loại 53.7K
Bảo hành Đến hết Chip (53.7K)
Mã vật tư NC – XE3100
Đơn giá 400.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-441-chip-...3100-4100.html
Chip Reset cụm trống máy in màu Xerox DPC FS1190
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu Xerox DPC FS1190
Tốc độ sao chụp 20 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip trống máy in màu Xerox DPC FS1190 loại 20K
Bảo hành Đến hết Chip (20K)
Mã vật tư NC – XEC1110
Đơn giá 200.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-443-chip-...pc-fs1190.html
Chip Reset cụm trống máy in màu Xerox DPC 1110/DPC1110B
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu Xerox DPC 1110/DPC1110B
Tốc độ sao chụp 20 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip trống máy in màu Xerox DPC 1110/DPC1110B loại 20K
Bảo hành Đến hết Chip (20K)
Mã vật tư NC – XEC1110
Đơn giá 200.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-442-chip-...-dpc1110b.html
Chip Reset hộp mực (cartridge) máy in Xerox Phaser 3140/3155/3160
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in đen trắng Xerox Phaser 3140/3155/3160
Tốc độ sao chụp 24 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực đen trắng Xerox Phaser 3140/3155/3160 loại 2.5K
Bảo hành Đến hết Chip (2.5K)
Đơn giá 100.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-331-chip-...3155-3160.htmlChip Reset hộp mực (cartridge) máy in Xerox Phaser 3435. 3435D, 3435DN

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in đen trắng Xerox Phaser 3435/3435D/3435DN
Tốc độ sao chụp 35 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực đen trắng Xerox Phaser 3435/3435D/3435DN loại 10K
Bảo hành Đến hết Chip (10K)
Đơn giá 100.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-304-chip-...aser-3435.htmlChip Reset hộp mực (cartridge) máy in Xerox Phaser 4510/4510DX

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in đen trắng Xerox Phaser 4510/4510DX
Tốc độ sao chụp 45 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực đen trắng Xerox Phaser 4510/4510DX loại 19K
Bảo hành Đến hết Chip (19K)
Đơn giá 100.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-330-chip-...10-4510dx.htmlChip Reset cụm trống máy in màu Xerox DPC 3050/3055DX

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu Xerox DPC 3050/3055DX
Tốc độ sao chụp 35 bản/ phút
Khổ giấy A3
Chi tiết sản phẩm Chip trống máy in màu Xerox DPC 3050/3055DX loại 14K
Bảo hành Đến hết Chip (14K)
Mã vật tư NC – XEC3050
Đơn giá 200.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-444-chip-...50-3055dx.html
Chip Reset hộp mực (cartridge) máy in Xerox Phaser 4510/4510DX
Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in đen trắng Xerox Phaser 4510/4510DX
Tốc độ sao chụp 45 bản/ phút
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực đen trắng Xerox Phaser 4510/4510DX loại 19K
Bảo hành Đến hết Chip (19K)
Đơn giá 100.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-330-chip-...10-4510dx.htmlChip Reset hộp mực (toner cartridge) máy in màu laser Fuji Xerox C1110/C1110B

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu laser Fuji Xerox C1110/C1110B
Tốc độ sao chụp in màu tốc độ 12ppm, in đen trắng 16ppm
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực màu laser Fuji Xerox C1110/C1110B loại 2K
Bảo hành Đến hết Chip (2K)
Đơn giá 60.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-323-chip-...10-c1110b.htmlTags: Fuji Xerox C1110/C1110B, chip muc xerox C1110/C1110B, reset xerox C1110/C1110B
Chip Reset cụm trống (drum cartridge) máy in màu laser Fuji Xerox C1110/C1110B

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu laser đen trắng Fuji Xerox C1110/C1110B
Tốc độ sao chụp in màu tốc độ 12ppm, in đen trắng 16ppm
Khổ giấy A5 – A3
Chi tiết sản phẩm Chip cụm trống màu laser Fuji Xerox DC C1110/C1110B loại 20K
Bảo hành Đến hết Chip (20K)
Đơn giá 150.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-322-chip-...10-c1110b.htmlChip Reset hộp mực (toner cartridge) máy in màu laser Fuji Xerox C1190 FS

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu laser Fuji Xerox C1190 FS
Tốc độ sao chụp in màu tốc độ 12ppm, in đen trắng 16ppm
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực màu laser Fuji Xerox C1190 FS loại 2.5K
Bảo hành Đến hết Chip (2.5K)
Đơn giá 60.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-332-chip-...x-c1190fs.htmlChip Reset cụm trống (drum cartridge) máy in màu laser Fuji Xerox C1190 FS

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in màu laser đen trắng Fuji Xerox C1190 FS
Tốc độ sao chụp in màu tốc độ 12ppm, in đen trắng 16ppm
Khổ giấy A5 – A3
Chi tiết sản phẩm Chip cụm trống màu laser Fuji Xerox DC C1190 FS loại 20K
Bảo hành Đến hết Chip (20K)
Đơn giá 150.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-322-chip-...10-c1110b.html
Chip Reset hộp mực (toner cartridge) máy in màu laser Fuji Xerox DocuPrint C3050DC/C3055DX
Sản phẩm Chip reset hộp mực dùng cho máy in màu laser Fuji Xerox C3050DC/C3055DX
Tốc độ sao chụp in màu tốc độ 8ppm, in đen trắng 35ppm
Khổ giấy A4
Chi tiết sản phẩm Chip mực màu laser Fuji Xerox C3050DC/C3055DX loại 6K
Bảo hành Đến hết Chip (6K)
Đơn giá 120.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-326-chip-...c-c3055dx.htmlChip Reset cụm trống (drum cartridge) máy in màu laser Fuji Xerox DocuPrint C3050DC/C3055DX

Sản phẩm Chip reset cụm trống dùng cho máy in màu laser đen trắng Fuji Xerox C3050DC/C3055DX
Tốc độ sao chụp in màu tốc độ 8ppm, in đen trắng 35ppm
Khổ giấy A5 – A3
Chi tiết sản phẩm Chip cụm trống màu laser Fuji Xerox DC C3050DC/C3055DX loại 14K
Bảo hành Đến hết Chip (14K)
Đơn giá 200.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-327-chip-...c-c3055dx.htmlChip Reset hộp mực (toner cartridge) máy photocopy Document Centre DC 156/186/1055/1085

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy đen trắng Document Centre DC 156/186/1055/1085
Tốc độ sao chụp 15 bản/ phút
Khổ giấy A5 – A3
Chi tiết sản phẩm Chip mực đen trắng Document Centre DC 156/186/1055/1085 loại 20K
Bảo hành Đến hết Chip (20K)
Đơn giá 150.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-311-chip-...1055-1085.htmlChip Reset cụm trống (drum cartridge) máy photocopy Document Centre DC 156/186/1055/1085

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy đen trắng Document Centre DC 156/186/1055/1085
Tốc độ sao chụp 15 bản/ phút
Khổ giấy A5 – A3
Chi tiết sản phẩm Chip cụm trống đen trắng Document Centre DC 156/186/1055/1085 loại 40K
Bảo hành Đến hết Chip (40K)
Đơn giá 150.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-312-chip-...1055-1085.htmlChip Reset hộp mực (toner cartridge) máy photocopy Document Centre DC 236/286/2005/2055/3005/2007/3007

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy đen trắng Document Centre DC 236/286/2005/2055/3005/2007/3007
Tốc độ sao chụp 23 bản/ phút
Khổ giấy A5 – A3
Chi tiết sản phẩm Chip mực đen trắng Document Centre DC 236/286/2005/2055/3005/2007/3007 loại 25K
Bảo hành Đến hết Chip (25K)
Đơn giá 150.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-313-chip-...2007-3007.htmlChip Reset cụm trống (drum cartridge) máy photocopy Document Centre DC 236/286/2005/2055/3005/2007/3007

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy đen trắng Document Centre DC 236/286/2005/2055/3005/2007/3007
Tốc độ sao chụp 23 bản/ phút
Khổ giấy A5 – A3
Chi tiết sản phẩm Chip cụm trống đen trắng Document Centre DC 236/286/2005/2055/3005/2007/3007 loại 60K
Bảo hành Đến hết Chip (60K)
Đơn giá 150.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-314-chip-...2007-3007.htmlChip Reset hộp mực (toner cartridge) máy photocopy Document Centre DC 450i/550i/4000/5010

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy đen trắng Document Centre DC 450i/550i/4000/5010
Tốc độ sao chụp 45 bản/ phút
Khổ giấy A5 – A3
Chi tiết sản phẩm Chip mực đen trắng Document Centre DC 450i/550i/4000/5010 loại 25K
Bảo hành Đến hết Chip (25K)
Đơn giá 150.000 VNĐ

www.tuongthinh.vnChip Reset cụm trống (drum cartridge) máy photocopy Document Centre DC 450i/550i/4000/5010

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy đen trắng Document Centre DC 450i/550i/4000/5010
Tốc độ sao chụp 45 bản/ phút
Khổ giấy A5 – A3
Chi tiết sản phẩm Chip cụm trống đen trắng Document Centre DC 450i/550i/4000/5010 loại 60K
Bảo hành Đến hết Chip (60K)
Đơn giá 150.000 VNĐ

www.tuongthinh.vnChip Reset hộp mực (toner cartridge) máy photocopy Document Centre DC 6000/7000

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy đen trắng Document Centre DC 6000/7000
Tốc độ sao chụp 60 bản/ phút
Khổ giấy A5 – A3
Chi tiết sản phẩm Chip mực đen trắng Document Centre DC 6000/7000 loại 76K
Bảo hành Đến hết Chip (76K)
Đơn giá 300.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-320-chip-...6000-7000.htmlChip Reset cụm trống (drum cartridge) máy photocopy Document Centre DC 6000/7000

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy photocopy đen trắng Document Centre DC 6000/7000
Tốc độ sao chụp 60 bản/ phút
Khổ giấy A5 – A3
Chi tiết sản phẩm Chip cụm trống đen trắng Document Centre DC 6000/7000 loại 352K
Bảo hành Đến hết Chip (352K)
Đơn giá 300.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-319-chip-...6000-7000.htmlChip Reset hộp mực (toner cartridge) máy in Xerox DocuPrint 2055-2065-3055

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in đen trắng Xerox DocuPrint 2055-2065-3055
Tốc độ sao chụp 35 bản/ phút
Khổ giấy A5 – A3
Chi tiết sản phẩm Chip mực đen trắng Xerox DocuPrint 2055-2065-3055 loại 12K
Bảo hành Đến hết Chip (12K)
Đơn giá 120.000 VNĐ

www.tuongthinh.vnChip Reset hộp mực (toner cartridge) máy in Xerox Phaser 5500

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy in đen trắng Xerox Phaser 5500
Tốc độ sao chụp 50 bản/ phút
Khổ giấy A5 – A3
Chi tiết sản phẩm Chip mực đen trắng Xerox Phaser 5500 loại 30K
Bảo hành Đến hết Chip (30K)
Đơn giá 150.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-317-chip-...aser-5500.htmlChip Reset cụm trống (drum cartridge) máy in Xerox Phaser 5500

Sản phẩm Chip reset dùng cho máy inđen trắng Xerox Phaser 5500
Tốc độ sao chụp 50 bản/ phút
Khổ giấy A5 – A3
Chi tiết sản phẩm Chip cụm trống đen trắng Xerox Phaser 5500 loại 60K
Bảo hành Đến hết Chip (60K)
Đơn giá 150.000 VNĐ

www.tuongthinh.vn
http://tuongthinh.vn/goods-318-chip-...aser-5500.htmlMọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tường Thịnh
198 Lạc Trung – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng – Hà Nội
6 Ngõ Mai Hương – Bạch Mai – Ha Bà Trưng – Hà Nội
ĐT: 0989.753.888 – 0983.792.808 – (04)3627.7065
Hoặc tham khảo tại Website: www.tuongthinh.vn
Email: tuongthinh@tuongthinh.vnsupport@tuongthinh.vn