- Bùi Nhùi - Vật liệu hàng đầu cho các hệ thống lọc vi sinh: Loại 1: 500k/m2; Loại 2: 400k/m2

- Nham Thạch - Vật liệu lọc phổ biến nhất mọi thời đại: 15.000 đ/kg


- San Hô Lọc - Vật liệu lọc chủ yếu cho bể cá Hải Sản - Thủy Sản, bể cá Ali, bể cá La Hán: 15.000 đ/kg

- Bacteria House - Vật liệu lọc khô số 1 thế giới: 20.000 đ/thanh

- Sứ Lọc - Vật liệu lọc phổ biến đối với người chơi cá cảnh phổ thông: 25.000 đ/kg

- Hạt Kaldnes- Chuyên dùng thả ngăn máy bơm bể cá rồng: 50.000 đ/l

- Bóng Nhựa - Có loại dùng cho bể cá rồng, có loại chuyên dụng cho lò khử NO3 của bể cá nước mặn: 3.000 đ/quả

- Gốm Lọc Crystal Bio - Siêu phẩm về vật liệu lọc vi sinh : 70.000 đ/kg

Trân Trọng
Nguyễn Tiến Dũng
Customer Support
Cá cảnh Thái Hòa
Add: Số 166 Đường Bưởi, Q. Ba Đình, Hà Nội
Website: http://cacanhthaihoa.com | Email: cacanhthaihoa@gmail.com
Tel: +84-466 830 630 | Fax: +84-466 830 630 | Cellphone: +84-978918008