minh dang co 3 con chim vàng nghệ ( 1 con chuyền và 2 con còn tơ) , chim này mình trực tiếp đi bẫy về tuyển chọn lại nuôi , nết ngoài rừng rất dữ . có thể đào tạo thành chim mồi. giá 1 em chuyền là 150.000. 1 em tơ là 200.000.
+ ngoài ra minh con 3 con sau đầu đỏ chuyền , cũnh là chim tuyển lại nuôi gia mỗi em la 80.000.
dt liên he: 0906.79.50.39