nhà nhiều quá ko có thời gian chăm hết nên cần bán cho anh em nào có nhu cầu huấn luyện chim đi thi đấu
chim 3 mùa
gốc Huế rừng Bạch Mã.
góc mào cào vót, dày.lân
yếm sâu.dày.đậm.gần khít
em nó thay long vào tháng 11.
NÓI KO VỚI TẬT LỔI NHA.TẮM NHƯ VỊT

vài tấm hình
clip
http://www.youtube.com/watch?v=2ZRXULx4O2c ( em nó bên tay phải pố lồng đỏ)
GIÁ 3.5TR (KO LỒNG... )
ĐANG NHỐT LỒNG 76 BIÊN HÒA ĐẠT NAN NHUYỄN GIÁ 1.8TR.
liên hệ Hoàng 0907537799
17 quán tre, F.trung mỹ tây.q12