mình đang có 3 con chim vàng nghệ trống, 1 con chuyền và 2 con còn tơ , chim đã nuôi 10 ngày, đã ăn cám rồi. 3 con này là trực tiếp mình đi bẫy ở cai lậy về mình tuyển lại nuôi. nết ngoài rừng rất dữ.
giá 1 em chuyền : 150.000. . 1 em tơ ( đuôi còn xanh lè) 200.000
+ ngoài ra có 3 con sâu đầu đỏ trống chuyền tuyển lại nuôi( ức còn trắng) giá 1 em la 70.000. chim đã bẫy về 4 ngày lồng
dt: 0906.79.50.39