CẦN BAN 1 E GA TRE TRẠNG 900Gr, TƯỚNG CAO RAO, LỐI ĐA NẠP LUA, GA ZIN 100% CHƯA XUỐNG LÔNG. AE CO THỂ MANG GA BANG TRANG WA XỒ. GIA: 450K( TẠI TP BIEN HOA)DT: 0948261514 TOAN.THANK AE ĐA XEM
[IMG] [/IMG]