-Cần bán 7 hộp sữa ensure của USA..giá 200k/hộp(xin đừng trả giá)
-điện thoại : 0937813168-Hoa(nam)
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]