[IMG] [/IMG]
GÀ SÁM SON LAI KÍN 2,2KG (MAX TRẠNG 2,4KG) GÀ NUÔI ĐC KHOÃNG 8TH, CHÂN GÀ CÓ HUYỀN TRÂM NGAY CỰA LUN NHA, LÔNG ĐUÔI VÀ LÔNG CỔ ĐANG RA NHIỀU LẮM LUN, GÀ ĐẢ CỰ
BAO GÀ RIN 100% NHÉ A/E
GIÁ BÁN: 650K
ĐC: 04 - KP4 - QL22 - QUẬN 12 (GẦN NGÃ TƯ AN SƯƠNG)
ĐTLH: 0909..007703 (TÚ 33 TUỔI)