… Bán chung cư Đại Thanh CT 8A diện tích 42 m

Liên hệ chủ: __0972.712.284.
* Chung cư CT8A Đại Thanh, căn 06 diện tích 42m :
_^_ Căn số 6, Tầng 26.


  • Diện tích: 42,1 m2.


Giá gốc : 12 Triệu/m.
* Bán chung cư CT10A Đại Thanh, 36 m căn 44.
_@_Căn số 42 hoặc căn 44.


  • Diện tích 36m2, Tầng 6.


Giá gốc: 12 Triệu/m.
_^_Bán Chung cư Đại Thanh CT8A –CT10A– Đường 70 – Hà Đông.
Chủ đầu tư: Công ty XD Tư nhân số 1 – Lai Ch âu – Mường Thanh.

Bán ct8a đại thanh, ct8a đại thanh 42m căn 06, bán 42m ct8a đại thanh, mua chung cư ct8a đại thanh, bán ct10 đại thanh 47m, bán ct8b 42m đại thanh, bán 42m ct8a đại thanh, cần bán căn 06 ct8a 42m