Case core 2duo E7500 main asus G31, Ram 2G, HDD 320G, bán 3100k
Case core 2duo E6500 main gigabyte G31, Ram 2G, HDD 160G, bán 2700k
Case duo core E5300 main biostar G31, Ram 1G, HDD 160G, bán 2300k
Case duo core E5200 main intel 945, Ram 1G, HDD 160G, bán 2250k
Hải Đăng Computer
Địa chỉ: 337b Bạch Mai-HN
ĐT : 0912068968