Mình cần bán 2 em chào mào như sau:
1:chào mào huế 2 mùa , to con, mồng đinh, cao, dạn người, xỗ giọng to, rát,đang chớm lữa, giá 1tr5.2: Chim đang thay lông mùa 2 được 50% rồi , tướng trung chim , mào hơi lân , đang thay lông nhưng chim rất xung, hót hét cã ngày,
giá 1tr3


Mua chào mào liên hệ 0975033253 gặp Huân.
Còn đây là 2 chú khuyên tướng dài đòn đệp , líu giọng choè, đã đạt 2 giài nhì và 2 giãi khuyến khích .
Lồng vuông : 10 tr 2 giãi nhì , 2 khuyến khích
Lồng tròn : 5tr xắp đi thi , líu rất hay.

Mua khuyên liên hệ 0913223663 gặp Phát