Công ty TNHH thiết bị khoa học THD chuyên cung cấp màng lọc syringe chưa tiệt trùng / màng lọc syringe đã tiệt trùng/ màng lọc sắc ký/ màng lọc vi sinh thương hiệu Navigator. Nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm của chúng tôi nhập khẩu từ những thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Pall, Millipore bảo đảm chất lượng màng lọc cho các ứng dụng HPLC, lọc vi sinh.
1. Màng lọc syringe chưa tiệt trùng:
Catalogue No. Product Name Diameter (mm) Pore Size (μm) Media Material Package Price (VNĐ)
NSF01 Syringe Filter 13 0.45 Nylon 66(PALL) 100 Pcs/box 360,000
NSF02 Syringe Filter 13 0.22 Nylon 66(PALL) 100 Pcs/box 360,000
NSF01-2 Syringe Filter 13 0.45 Nylon 6 100 Pcs/box 300,000
NSF02-2 Syringe Filter 13 0.22 Nylon 6 100 Pcs/box 300,000
NSF03 Syringe Filter 13 0.45 PES(PALL) 100 Pcs/box 360,000
NSF04 Syringe Filter 13 0.22 PES(PALL) 100 Pcs/box 360,000
NSF05 Syringe Filter 25 0.45 Nylon 6 100 Pcs/box 510,000
NSF06 Syringe Filter 25 0.22 Nylon 6 100 Pcs/box 510,000
NSF07 Syringe Filter 25 0.45 PES(PALL) 100 Pcs/box 510,000
NSF08 Syringe Filter 25 0.22 PES(PALL) 100 Pcs/box 510,000
NSF09 Syringe Filter 25 0.45 Nylon 66(PALL) 100 Pcs/box 690,000
NSF10 Syringe Filter 25 0.22 Nylon 66(PALL) 100 Pcs/box 690,000
NSF11 Syringe Filter 13 0.45 MCE 100 Pcs/box 240,000
NSF12 Syringe Filter 13 0.22 MCE 100 Pcs/box 240,000
NSF13 Syringe Filter 25 0.45 MCE 100 Pcs/box 420,000
NSF14 Syringe Filter 25 0.22 MCE 100 Pcs/box 420,000
NSF15 Syringe Filter 13 0.45 PTFE(PALL) 100 Pcs/box 480,000
NSF16 Syringe Filter 13 0.22 PTFE(PALL) 100 Pcs/box 480,000
NSF17 Syringe Filter 25 0.45 PTFE(PALL) 100 Pcs/box 720,000
NSF18 Syringe Filter 25 0.22 PTFE(PALL) 100 Pcs/box 720,000
NSF15TS Syringe Filter 13 0.45 Hydrophobic PTFE 100 Pcs/box 360,000
NSF16TS Syringe Filter 13 0.22 Hydrophobic PTFE 100 Pcs/box 360,000
NSF17TS Syringe Filter 25 0.45 Hydrophobic PTFE 100 Pcs/box 540,000
NSF18TS Syringe Filter 25 0.22 Hydrophobic PTFE 100 Pcs/box 540,000
NSF15TQ Syringe Filter 13 0.45 Hydrophilic PTFE 100 Pcs/box 390,000
NSF16TQ Syringe Filter 13 0.22 Hydrophilic PTFE 100 Pcs/box 390,000
NSF17TQ Syringe Filter 25 0.45 Hydrophilic PTFE 100 Pcs/box 600,000
NSF18TQ Syringe Filter 25 0.22 Hydrophilic PTFE 100 Pcs/box 600,000
NSF23T Syringe Filter 13 0.45 Hydrophilic PVDF 100 Pcs/box 1,080,000
NSF24T Syringe Filter 13 0.22 Hydrophilic PVDF 100 Pcs/box 1,080,000
NSF25T Syringe Filter 25 0.45 Hydrophilic PVDF 100 Pcs/box 1,080,000
NSF26T Syringe Filter 25 0.22 Hydrophilic PVDF 100 Pcs/box 1,080,000
NSF23 Syringe Filter 13 0.45 PVDF(Millipore) 100 Pcs/box 540,000
NSF24 Syringe Filter 13 0.22 PVDF(Millipore) 100 Pcs/box 540,000
NSF25 Syringe Filter 25 0.45 PVDF(Millipore) 100 Pcs/box 900,000
NSF26 Syringe Filter 25 0.22 PVDF(Millipore) 100 Pcs/box 900,000
NSF27 Syringe Filter 13 0.8 PES 100 Pcs/box 390,000
NSF28 Syringe Filter 25 0.8 PES 100 Pcs/box 510,000
NSF29 Syringe Filter 13 0.1 MCE 100 Pcs/box 360,000
NSF30 Syringe Filter 13 1 PP 100 Pcs/box 360,000
NSF31 Syringe Filter 25 1 PP 100 Pcs/box 540,000
NSF32 Syringe Filter 13 3 PP 100 Pcs/box 360,000
NSF33 Syringe Filter 25 3 PP 100 Pcs/box 540,000
NSF34 Syringe Filter 13 5 PP 100 Pcs/box 360,000
NSF35 Syringe Filter 25 5 PP 100 Pcs/box 540,000


2. Màng lọc vi sinh đường kính 47mm:

Item No. Product Name Diameter(mm) Pore Size(μm) Membrane Material Unit/box Price (VNĐ)
NMF33 Membrane Filter 47 0.45 PES(from Pall) 100Pcs/Bag 810,000
NMF34 Membrane Filter 47 0.22 PES(from Pall) 100Pcs/Bag 810,000
NMF35 Membrane Filter 47 0.45 Nylon 66(from Pall) 100Pcs/Bag 1,110,000
NMF36 Membrane Filter 47 0.22 Nylon 66(from Pall) 100Pcs/Bag 1,110,000
NMF39 Membrane Filter 47 0.45 PTFE(from Pall) 100Pcs/Bag 1,560,000
NMF40 Membrane Filter 47 0.22 PTFE(from Pall) 100Pcs/Bag 1,560,000
NMF39TS Membrane Filter 47 0.45 Hydrophobic PTFE 100Pcs/Bag 810,000
NMF40TS Membrane Filter 47 0.22 Hydrophobic PTFE 100Pcs/Bag 810,000
NMF39TQ Membrane Filter 47 0.45 Hydrophilic PTFE 100Pcs/Bag 810,000
NMF40TQ Membrane Filter 47 0.22 Hydrophilic PTFE 100Pcs/Bag 810,000
NMF41 Membrane Filter 47 0.45 Nylon 6 100Pcs/Bag 540,000
NMF42 Membrane Filter 47 0.22 Nylon 6 100Pcs/Bag 540,000
NMF43B Membrane Filter 47 0.45 MCE 100Pcs/Bag 192,000
NMF44B Membrane Filter 47 0.22 MCE 100Pcs/Bag 192,000
NMF39-PVDF Membrane Filter 47 0.45 Hydrophilic PVDF 100Pcs/Bag 810,000
NMF40-PVDF Membrane Filter 47 0.22 Hydrophilic PVDF 100Pcs/Bag 810,000
NMF43A Membrane Filter 47 0.45 MCE with hydrophobic edge 100Pcs/Bag 360,000
NMF44A Membrane Filter 47 0.22 MCE with hydrophobic edge 100Pcs/Bag 360,000
NMF45 Membrane Filter 47 0.45 MCE (White sterile,Gridded individually packed) 200Pcs/pack 1,344,000
NMFB1 Membrane Filter 47 0.22 MCE (White sterile,Gridded individually packed) 200Pcs/pack 1,344,000
NMFB2 Membrane Filter 47 0.45 MCE (Black,sterile,Gridded individually packed) 200Pcs/pack 2,268,000
Liên hệ:
Công ty TNHH thiết bị khoa học THD
Số 11 ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 04 85868638
Di động: 0943 440804
Mail: sale@khovattuphonglab.vn
Web: http://khovattuphonglab.vn/