Mới về 1000 em mouse Hp cont US dòng siêu bền cho anh em làm net thì không phải suy nghĩ . Hàng này nhìn như new luôn nha anh em feet còn đầy đủ luôn . hàng em bán ra bảo hành 6 tháng cho anh em tha hồ đập phá !!!

chi 55k/1e mouse hp chinh hãng >>> bảo hành 6 tháng