hết tiền bán em này kiếm tiền uống cf, ram đẹp, chân vàng khè, không lỗi lầm, hàng Viễn Sơn, hết bh t3/2013. bao ae test 3 ngày money back. giá 150k(fix nhẹ xăng cộ)
ae cần lh theo sign dùm, bán gấp trong chiều.