cửa hàng HÙNG ĐẠI DƯƠNG chuyên thi công thác nước kính , hồ cá cảnh nước biển , nước ngọt, hô hải sản
địa chỉ: kios so 20 đường THÀNH THÁI QUAN 10. DT: 0908.2222.39