CT8A căn 1014 dt 66.12m, giá 13 tr/m2 + Chênh 65 tr
CT8A căn 1710 dt 66.12m, giá 13 tr/m2 + Chênh 68 tr

CT8A căn 2132 dt 62m, giá 13 tr/m2 + Chênh 75 tr
CT8A căn 2436 dt 42.15m, giá 12 tr/m2 + Chênh 75 tr
CT8A căn 2714 dt 66.12m, giá 12.5 tr/m2 + Chênh 20 tr
CT8A căn 3206 dt 44.73m, giá 10 tr/m2 + Chênh 15 tr
CT8A căn 3208 dt 49.13m, giá 10 tr/m2 + Chênh 15 tr

CT8B căn 1504 dt 45m, giá 12.36 tr/m2 + Chênh 95 tr
CT8C căn 2114 dt 66.12m, giá 13 tr/m2 + Chênh 75 tr
CT8C căn 2838 dt 45.53m, giá 12.360 tr/m2 + Chênh 70 tr

CT8B căn 3218 dt 44.12m, giá 10 tr/m2 + Chênh 15 tr
CT8B căn 3210 dt 49.13m, giá 10 tr/m2 + Chênh 15 tr
CT8B căn 3220 dt 55.01m, giá 10 tr/m2 + Chênh 25 tr

CT10A căn 2216 dt 59.9m, giá 13.39 tr/m2 + Chênh 70 tr
CT10A căn 2432 dt 47.31m, giá 13.5 tr/m2
CT10C căn 2904 dt 76.86m, giá 11.5 tr/m2 + Chênh 75 tr
CT10B căn 2730 dt 38m, giá 10 tr/m2 + Chênh 100 tr
CT10B căn 2524 dt 59.9m, giá 10 tr/m2 + Chênh 80 tr
CT10B căn 2114 dt 59.9m, giá 14.5 tr/m2
CT10B căn 3114 dt 59.9m, giá 10 tr/m2 + Chênh 130 tr
CT10B căn 3142 dt 36m, giá 10 tr/m2 + Chênh 45 tr
CT10B căn 3204 dt 48.9m, giá 10 tr/m2 + Chênh 15 tr
CT10B căn 3222 dt 48.9m, giá 10 tr/m2 + Chênh 25 tr
CT10C căn 1902 dt 59.9m, giá 12 tr/m2 + Chênh 95 tr
CT10C căn 2808 dt 38m, giá 10 tr/m2 + Chênh 85 tr
Giá trên đã bao gồm mọi chi phí chuyển nhượng hợp đồng
Bàn giao nhà vào cuối năm 2014
Quý khách vui lòng liên hệ ban quản lý dự án
Anh Thành: 0987.999.335
……………………………….
Chung cư đại thanh, chung cư Đại Thanh, chung cu dai thanh, dai thanh ct8, dai thanh ct10