1- hdd seagte mỏng 80gb giá 320k/1sl3 (bao test 10 ngày)
hdd seagate mỏng 160gb giá:500k sll1 (bao test 10 ngày
2- hdd seagte 320gb sam sung/seagate = 600k (bao test 10 ngày)
250g new nguyên sead còn bh chính hãng 18a = sll 25c 770k
4-seagte 500g new còn bh chính háng 18a = 1tr sll 2

yahoo:boybanhtimgirlchanh85
mobil:0933340026
địa chỉ:270 thái phiên.f8_q11