cần bán gà mỹ con hai tháng tuổi gia 400 1 con , 700 1 cặp đã vắc xin đầy đủ
có 14 con ai bắc hết sẻ có gia tốt
gà con 1, 2, 3 tuần tuổ có 4 con gia 200 1con
vì bà ngoai của máy be là gà nhạn nên trong bày củng có gà nhạn ,cho anh em khỏi thắc mắc
đây là hình cha mẹ máy bé
Liên Hệ
Sinh : 0909793729
add : 471 Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Q12 ( di thẳng qua nhà máy bia tiger khoản 2 km ).
cám ơn đã xem tin.