Cần mua màn hình T989 Galaxy S2 T-mobile, trắng đen đều đc, ít trầy hoặc không trầy không mẻ càng tốt, ai có làm ơn pm 0907 1986 39, gấp lắm, cảm ơn nhiều !