Không dùng nữa nên em bán 1 hồ thuỷ sinh như sau:
- cao 1.5m (hồ 80cm, tủ 70cm)
- rộng 1.2m
- sâu 45cm
- tủ đầy đủ bơm, máy lọc, bình CO2, đèn.
Cá và cây em đã dọn qua bể khác
Khi còn cá và cây nó như sau:
vào đây nếu ko thấy hình http://farm4.staticflickr.com/3689/8...ef42f142_c.jpg


Giá 2.5tr
LH: Linh 09 O 6 O 1 O 2 8 3