Gà Này Chắc 3 4 Mùa Chân Vảy Mới Vậy Chứ Vảy Rồng Là Hk Phải Gòi Pro , Hk Bít Còn Đạp Nổi Gà Mái Ko Ăn 6x Bán Cho Gần Nhà Sao Ko Bán Gần Nhà Ng Ta Bít Mua Về Đỗ Mái . Góp Ý Vậy Thui Giá Còn Rát Up Phụ Mau Đi.