Tình hình là bà chị sắp về chơi...thiếu tiền xài, bán cái túi Gucci thật để kím tiền du lịch VN... ace nào có hứng thú thì liên lạc e 01234.173.173
Hình e nó đây, sáng tối, đèn mờ đầy đủ...
Bao gồm túi lớn + với cái bóp nhỏ luôn nhé...

(2 món) gía mới mua là $1300...nay để lại $900...còn mới 99%...da k nhăn nheo gì hết nhé...gần như mới