SỐ 1 ; XANH ĐIỀU 2KG150 GÀ NÀY LÊN CỠ 2KG250 HAI HÀNG TRƠN SẠCH HẬ ĐỘ TỐT CĂN NẠP ĐÁ CHÂN SÂU GIÁ 1TR6 ................@

SỐ 2 ; GÀ QUE 2KG3 CĂN NẠP RẠT ĐÁ NẠP VÀO ĐÁ BO LỚN HAI HÀNG TRƠN SẠCH GIÁ 1TR8 .......................@SÓ 5 ; GÀ ĐIỀU MỒNG LÁ LAI 25 NẶNG 1KG130 CĂN NẶP ĐÁ BO QUỐC TẾ GIÁ 1TR8.............@SỐ 6 ' GÀ ĐIỀU 1KG170 CHÂN VÀNG HAI HÀNG TRƠN NẠP CHÂN SÂU GIÁ 1TR6...........@

SỐ 7 ' GÀ ĐIỀU 1KG1 CHÂN VÀNG ĐIỂM TÁM MÓNG ĐEN CĂN NẠP GIÁ 1TR...........@SỐ 8 ' GÀ ĐIỀU 1KG2 GÀ TƠ 9THANG GÀ LAI MÁU BẢN ĐUÔI NHƯ GÀ NÒI GIÁ 900K........@A.E XEM ỦNG HỘ MÌNH NHA UP PHỤ MINH SẼ TRẢ LỄ LẠI SDT 0938429001; QUẬN TÂN PHÚ . ĐƯỜNG TÂN HƯƠNG