[TR="class: cms_table"]
[TD]STT[/TD]
[TD="colspan: 2"]Loại máy[/TD]
[TD="colspan: 2"]HẠNG MỤC DỊCH VỤ[/TD]
[TD]ĐƠN GIÁ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]1[/TD]
[TD="colspan: 2"]Máy tính bàn
Cài Windows XP + Ứng dụng cơ bản (Văn phòng + Giải trí)[/TD]
[TD]80.000 đ/máy[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Cài Windows Vista - Windows 7 + Ứng dụng cơ bản (Văn phòng + Giải trí)[/TD]
[TD]100.000 đ/máy[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]3[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Cài Windows 8 + Ứng dụng cơ bản (Văn phòng + Giải trí)[/TD]
[TD]150.000 đ/máy[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]4[/TD]
[TD="colspan: 2"]Laptop
Cài Windows XP + Ứng dụng cơ bản (Văn phòng + Giải trí)[/TD]
[TD]100.000 đ/máy[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]5[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Cài Windows Vista - Windows 7 + Ứng dụng cơ bản (Văn phòng + Giải trí)[/TD]
[TD]120.000 đ/máy[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]6[/TD]
[TD][/TD]
[TD]Cài Windows 8 + Ứng dụng cơ bản (Văn phòng + Giải trí)[/TD]
[TD]150.000 đ/máy[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]7[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"]Cài đặt riêng các phần mềm ứng dụng văn phòng :
- MS Office 2003 ,2007
- Font tiếng Việt ,bộ gõ tiếng Việt
- Bộ Acrobat Pro xem và chỉnh sửa file PDF[/TD]
[TD]50.000 đ/máy[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]8[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"]Cài đặt phần mềm diệt virus
(đối với phần mềm virus có bản quyền khách hàng chịu phí bản quyền)[/TD]
[TD]50.000 đ/lần/ PC[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]9[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"]Cài đặt các driver : Sound,VGA, Printer, Scanner ,Webcam ,..(thiết bị đã gắn vào máy tính chưa có driver)[/TD]
[TD]50.000 đ/lần/máy[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]10[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"]Cài đặt các phần mềm đồ họa thiết kế :
- Photoshop
- AutoCAD
- Corel
- 3Ds Max
- Adobe Illustrator
- Và các phần mềm đồ họa thiết kế khác.[/TD]
[TD]50.000 đ/phần mềm/máy* Số lượng phần mềm > 2 thu Tối Thiểu 50.000đ/máy
[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]11[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"]Diệt virus, quét virus, sửa lỗi window (Tùy theo mức độ và tình trạng bị nhiễm)[/TD]
[TD]80.000 -> 150.000 đ/lần/PC[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]12[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"]Kiểm tra tình trạng máy, ghi lại cấu hình, thông số kĩ thuật của máy tính, khả năng lưu trữ.[/TD]
[TD]50.000 đ/lần/PC[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]13[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"]Cài đặt HĐH Window Server 2003, Server 2008, Linux (chưa bao gồm cài đặt các dịch vụ mạng)[/TD]
[TD]500.000 đ/lần/Server[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]14[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"]Cài đặt dịch vụ và vận hành hệ thống Server 2003, Server 2008, Linux[/TD]
[TD]500.000 - 1.000.000 đ/Server[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]15[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"]Cài đặt các hệ điều hành khác : Ubuntu, Centos…[/TD]
[TD]300.000 - 500.000 đ/lần/máy[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]16[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"]Dịch vụ phục hồi, cứu lại dữ liệu đã mất do xóa nhầm, ghost máy, hư ổ cứng…[/TD]
[TD]300.000 đ/1GB
Trên 10GB trọn gói 3.000.000đ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]17[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"]Dịch vụ sao chép dữ liệu từ ổ cứng này qua ổ cứng khác, máy này qua máy khác.[/TD]
[TD]50.000 đ/10GB
trên 50GB trọn gói 250.000đ[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]18[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"]Cấu hình các thiết bị mạng modem, router, access point, wifi ... phổ thông[/TD]
[TD]100.000 đ/ lần/thiết bị[/TD]
[/TR]
[TR="class: cms_table"]
[TD]19[/TD]
[TD][/TD]
[TD="colspan: 3"]Tư vấn nâng cấp máy - trả lời giải đáp sự cố thông qua điện thoại - Yahoo - Skype - Email[/TD]
[TD]Miễn phí[/TD]
[/TR]