mình cần bán 1 ip5 16gb quốc tế màu đen máy đẹn màn hình không trầy -mặt lưng không trầy nhưng bị cấn 1 góc nhé .mua bán tại nhà 1/3 cô giang f2 q.pn call 0938855808 co' wifi để test.mình bán máy không nhưng có sac đẻ anh em test do cuc sạc mình giu lai de xai cho con ipad mini.thanks anh em đã đọc .
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]