SỐ 1 ; GÀ ĐIỀU 1KG2 LAI MÁU BẢN ĐUÔI TO NHƯ GÀ NÒI CHÂN TRẮNG ĐÓNG XUYÊN ĐAO GIÁ 1TR.......................@

SỐ 2 ; GÀ CHUỐI LỬA 9 LẠNG 6 CHÂN TRẮNG HAI HÀNG TRƠN GIÁ 1TR.............................@
SỐ 3 ; GÀ ĐIỀU MỒNG LÁ 1KG1 CHÂN VÀNG ĐIỂM TÁM MÓNG ĐEN GIÁ 1TR....................@
SỐ 4 ; GÀ CHUỐI TƠ 8 LẠNG 8 CHÂN VÀNG 2 HÀNG TRƠN LAI 25 700K.............................@số 5 ; gà vàng 1kg030 chân trắng hai hàng trơn sạch nạp lùa giá 1tr..............................!

số 7 ; gàđiều 8lang5 lỏn lẻn bán bỏ 350k ....................................@

mong a.e xem up phụ mình nha mình sẽ trả lễ lại cảm ơn sđt; 0938429001 & 01634493605 - quận tân phú -- đường tân hương