s Cụ thể, Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan nói trên tăng cường quản lý, kiểm tra xuất xứ đối với ô tô nhập khẩu. Đối với xe ô tô nhập khẩu (trừ xe ôtô nhập khẩu của đối tượng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao) phải nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) tại thời điểm làm thủ tục hải quan theo quy định của Điều 13, Nghị định 19/2006/NĐ-CP và hồ sơ hải quan theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.Với xe ô tô đã thông quan trước ngày 28/11/2016, thực hiện kiểm tra đối với trường hợp không xuất trình C/O ở thời điểm nhập khẩu.


Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan có trách nhiệm kiểm tra chặt chẽ, đối chiếu các quy định về tính hợp lệ, mẫu dấu, chữ ký của C/O để làm thủ tục, trường hợp có nghi vấn cần trưng cầu giám định chữ ký, mẫu C/O, hoặc gửi văn bản, email trao đổi với nước cấp xuất xứ để xác minh nguồn gốc xe.


Ngoài việc kiểm tra C/O, cơ quan hải quan cần kiểm tra mã số VIN và tham khảo trang thông tin điện tử của các hãng xe ôtô để nắm thông tin phục vụ công tác quản lý. Trường hợp mã số VIN có dấu hiệu tẩy xóa, mài mòn đóng mã số mới thì trưng cầu giám định để xác minh.


Với xe ôtô đã thông quan trước ngày 28/11/2016, thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với trường hợp không xuất trình C/O ở thời điểm nhập khẩu. Khi kiểm tra cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra và xác minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định; kiểm tra mã số VIN và tham khảo trang thông tin điện tử của các hãng xe ô tô để nắm thông tin về nguồn gốc, xuất xứ của xe ôtô nhập khẩu.


Cơ quan hải quan có trách nhiệm tăng cường trao đổi thông tin về nguồn gốc xuất xứ và tiêu chuẩn xe với cơ quan đăng kiểm có liên quan. Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan này tăng cường quản lý về trị giá tính thuế đối với xe ôtô nhập khẩu.


Trong quá trình làm thủ tục thông quan đối với xe ôtô nhập khẩu, cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra chặt chẽ về trị giá khai báo và phải được tham vấn giá ngay trong quá trình làm thủ tục hải quan.


Cơ quan hải quan có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu toàn quốc và cung cấp trị giá khai báo hải quan cho cơ quan thuế nội địa và cơ quan thuế nội địa có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu toàn quốc và cung cấp giá bán xe ôtô trong nước của doanh nghiệp nhập khẩu, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt và giá tính lệ phí trước bạ của xe ô tô nhập khẩu cho cơ quan hải quan để đối chiếu, phục vụ công tác quản lý thuế.


Riêng đối với xe ô tô nhập khẩu chưa hoàn thành thủ tục hải quan, không được cho mang về bảo quản tại kho bãi của người khai hải quan trong khi chờ thông quan, đồng thời tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát đối với hồ sơ tạm nhập, tái xuất; thời gian, địa điểm lưu giữ xe ôtô nhập khẩu theo phương thức tạm nhập tái xuất.
Rất nhiều người đang chọn WordPress để thay thế các trang web tĩnh cũ của họ. Điều này giúp họ tiết kiệm tiền bằng cách cho phép họ tự cập nhật trang web bằng hệ thống quản lý nội dung tích hợp của WordPress .

Nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng một trang web WordPress có một số chi phí liên tục.

Tôi nên duy trì trang web WordPress của mình như thế nào?
Giống như tất cả các trang web, các trang web WordPress được hưởng lợi từ một số nhiệm vụ vệ sinh - một số nhỏ và một số phức tạp hơn.
Tạo Web bán hàng miễn phí
Cập nhật WordPress
Nhóm WordPress khuyên bạn nên cập nhật chính WordPress, chủ đề trang web và plugin của mình trong khoảng từ ba đến sáu tháng.


Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Hải quan định kỳ hàng tháng cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu giá và danh mục hàng hóa rủi ro về trị giá làm cơ sở để tham vấn giá của mặt hàng xe ôtô nhập khẩu sát với giá thực tế trên thị trường.


Đồng thời yêu cầu rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ về thủ tục hải quan và kiểm tra sau thông quan đối với mặt hàng xe ôtô nhập khẩu để đảm bảo quản lý chặt chẽ, chống buôn lậu, gian lận thương mại.