máy lock bạn ơi, máy của anh. đang add baseband 6.15 lên xuống baseband vô tư, đang chạy tetherate fw 6.1.3 nha bạn, Có lưu shsh 4.1 cần thì hạ về nha. Bổ sung địa chỉ giao dịch gần tòa nhà sài gòn pearl & the manor nha bạn