[TD="class: cms_table_cms_table"]1. Đối tượng:
  • Các doanh nghiệp, tổ chức là KH thường xuyên của MF trên địa bàn Tp.HCM.
  • Thuê bao trả sau phát triển mới đứng tên doanh nghiệp hoặc các tổ chức (có giấy phép KD, giấy phép thành lập, con dấu riêng).
  • Thuê bao trả sau phát triển mới đứng tên cá nhân là CBCNV của doanh nghiệp, tổ chức có xác nhận của doanh nghiệp, tổ chức.

2. Nội dung:
. Doah nghiệp, tổ chức đăng ký hòa mạng mới >= 5 thuê bao:


  • Các thuê bao phải đăng ký 1 trong 3 gói KM HCM4, HCM5, HCM6
  • Cam kết sử dụng tối thiểu 12 chu kỳtính từ chu kỳ hòa mạng.
  • KM thêm: Mỗi thuê bao tham gia chương trình được KM 01 máy điện thoại trị giá dưới 1 triệu đồng.
  • Số lượng máy cho chương trình: 4.000 máy.

Quy định HCM4 HCM5 HCM6
Phí hòa mạng - TB phát triển mới: đóng 60.000đ
Phí tham gia / CK 185.000đ 235.000đ 284.000đ
Số phút miễn phí tối đa/ CK 2.000 2.500 3.000
Phạm vi áp dụng
  • Nội mạng MF
  • Vinaphone (kể cả chuyển tiếp và roaming sang Vinaphone)
  • Số cố định VNPT(bao gồm cả Gphone và Citiphone) trêntoàn quốc.
Thời gian hưởng KM


[/TD]